Dünya Mirasları Geçici

Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi

Yesemek Taşocağı Ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) 
   Yesemek Taşocağı ve Heykel Atölyesi; Gaziantep İli, İslahiye İlçesi’nin 23 km kadar güneydoğusunda, bugünkü Yesemek Köyü’nün güneyindeki Karatepe’nin batıya bakan yamaçlarında yer almaktadır.
   Bilimsel kazılara göre; Geç Hitit Devletleri Dönemi içerisinde, MÖ. 900 ile MÖ 800 yıllarına ait olduğu kabul edilen Yesemek Heykel Atölyesi, antik dünyada benzeri olmayan son derece önemli bir merkezdir. Eski Önasya’nın en büyük açık hava heykel atölyesi olan Yesemek, içinde çok sayıda heykel taslağı bulundurmaktadır.
   Yesemek taş ocağı ve heykel atölyesi; taş bloklarının taşocağında kesilmesinden, değişik türde heykellerin taslak haline getirilmesine kadar, pek çok aşamanın öğrenilebilmesini mümkün kılması açısından, eşi olmayan bir öneme sahiptir.