Dünya Mirasları Geçici

Sagalassos Antik Kenti

SAGALASSOS ANTİK KENTİ (BURDUR) 
Antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer alan Sagalassos; Burdur ili, Ağlasun ilçesi, Güneybatı Torosların güneye bakan yamaçları üzerinde, 1490 ila 1600 metreler arasında kurulu bir antik kenttir. Sagalassos Antik  Kenti’nin yazılı kaynaklardan bilinen tarihi, Büyük İskender’in M.Ö. 333  yılındaki fethi ile başlamaktadır. 
Sagalassos Antik Kenti, Roma’nın beş önemli seramik üretim merkezlerinden birisidir.  Şehir, M.S. 2 yüzyılda Romanın en iyi imparatorlarından beşincisi olan İmparator Hadrian döneminde ekonomik siyasi ve sosyal anlamda en parlak dönemini yaşamıştır.  
Dağlık bir alanın bitişiğinde yer alan kentte ilk yerleşim izleri günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Sagalassos Antik Kenti, orijinal yapı taşlarının neredeyse tamamının bulunabildiği anıtsal yapıları ile son derece iyi korunmuş durumdadır. Diğer yandan, kentin planı, üzerinde kurulmuş olduğu teraslı yapı düşünüldüğünde oldukça çarpıcıdır.  Bu yapı ile; Sagalassos’da, uyumlu ve etkileyici bir anıtsal merkez yaratılmıştır. Sagalassos Antik Kenti’nin şehir plancılığı açısından şekillenme yöntemi ve bin yıllık  seramik üretim merkezi  olma özelliği kentin önemini arttırmaktadır.
Kentte yapılan kazılarda bulunan 5  metre civarında boyu olduğu tahmin edilen İmparator Marcus Aurelius veİmparator Hadrian’a ait heykeller, Burdur Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.