Dünya Mirasları Geçici

Mamure Kalesi

Mamure Kalesi (Mersin) 
         Mamure Kalesi, Anamur’un 6 km güney-doğusu, Mersin’in 216 km batısında Antalya-Mersin otobanının Akdeniz kıyısına bakan kısmında bulunmaktadır. Kale, 23,500m2 yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük kaleleri arasında yer almaktadır. Kalenin, yapım tarihi tam kesin olmamakla birlikte 3. veya 4. yüzyılda Romalılar tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Akdeniz kıyısında en iyi şekilde korunmuş ortaçağ dönemine ait1500 yıllık Mamure Kalesi; Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanlı ve Osmanlı Dönemlerine ait izleri taşıması nedeniyle benzerlerinden ayrışmaktadır. Kale’nin mimari ögeleri farklı uygarlıkların egemenlikdönemlerinde   inşa edilmiştir. Bu nedenle, inşa edildiği döneme özgü mimari özellikler taşımaktadır. Bir hendekle çevrili olan kale birbirinden yüksek duvarlarla üç bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler; Doğudaki iç avlu, batıdaki dış kale ve bunların güneyinde kayalıklar üzerine inşa edilmiş içkaledir.
Surların üzerinde,kaleyi çepeçevre saran ve bir taraftan diğer tarafa geçişi sağlayan burçlar arasında bir yol mevcuttur. Bu yol üzerinde 35 normal, 4 büyük olmak üzere 39 kule yer almaktadır. Savunma açısından mükemmel bir konuma sahip olan kale, çevresini saran bölgede denize hükmeder durumdadır. Kaledeki Gözetleme kuleleri, özellikle güneyde yer alan ana kule, kalenin görüş açısını genişletmektedir. Mazgallı siper ve gözetleme kulelerinin pencereleri, kale içinden ok atışını kolaylaştıran fakat dışarıdan gelen atışları zorlaştıran şekildedir.