Dünya Mirasları Geçici

Laodikeia Antik Kenti

 Laodikeia Antik Kenti (Denizli) 
        MÖ 1. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biri olan  Laodikeia Antik Kenti, Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde yer almaktadır. Helenistik kent, M.Ö. 3. yy.’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından, karısı Laodike adına kurulmuştur. M.Ö. 130 yılında ise; bölge tamamen Roma’ya bağlanmıştır. Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan kent, Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline gelmiştir.
      Laodikeia, önemli arkeolojik kalıntılara sahiptir.  Laodikeia’da yapılan kazı çalışmaları, M.Ö. 5500’den M.S. 7. yy.’a kadar kentte kesintisiz yerleşimlerin varlığını ortaya koymuştur. Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan Laodikeia’nın önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları içinde; Anadolu’nun en büyük stadyumu, 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri sayılabilmektedir. Kentin dört tarafını ise; nekropol alanları çevirmektedir. Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası için çok önemlidir. Çünkü; kent M.S. 4. yy.’dan itibaren Kutsal Hac Merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahip olmuştur. İncil’de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy gönderilen bir kentte Laodikeia Kilisesi’nin ortaya çıkarılması, bu kutsallığı daha da artırmaktadır.