Dünya Mirasları Geçici

Korykos Antik kenti

Korykos Antik Kenti (Mersin)
      Korykos Antik Kenti, Mersin-Erdemli-Silifke karayolunun 60. Km'sinde Kızkalesi beldesindedir. Kent,  Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun olmak üzere, İslami devirlerde de yerleşim görmüştür. Kenti, Gorges adında Kıbrıslı bir prens kumuştur. MÖ 4. yüzyılın sonunda Seleukhos Nikador Silifke kentini kurduğunda, Korykos'u yönetimi altına almıştır. MS 72 yılında Roma egemenliğine girerek, 450 yıl Roma yönetimine bağlı kalan kent, bu dönemde tarım alanında büyük bir gelişme göstererek, zeytinyağı ihraç merkezi olmuştur.
       Hitit dönemiyle başlayıp, Helenistik, Roma, Bizans ve Ermeni dönemleriyle devam eden tarihsel süreç içinde Korykos, Akdeniz’deki önemli liman kentlerinden biri olmuştur. Helenistik dönemde başlayan kentleşme ile içinde bulunduğu coğrafyanın avantajı kullanmış, güvenli bir şehir yaratılarak, bölgede başka bir örneği bulunmayan deniz ve kara kalesinden oluşan ikili bir savunma sistemi oluşturulmuştur. Bizanslılar zamanında, Arap istilalarına karşı kentin etrafı kuvvetli surlarla çevrilmiştir.
      Dağlık Kilikya’nın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Korykos’da; iç ve dış kale kiliseler, sarnıçlar, su kemerleri, kaya mezarları, lahitler ve taş döşemeli Roma yolları bulunmaktadır. Kare planlı kale, iç içe iki sıra surdan oluşmaktadır. Kalenin etrafı hendekle çevrilmiştir. Bugünkü haliyle kale, tipik Orta Çağ mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Alana yayılmış 14 adet kilise, bölgedeki mimari üsluplardan etkilenmiş olmalarının yanı sıra, kendilerine özgü yerel bir karakter taşımaktadır. Surların 10 km kuzeyinde yer alan ve yönetici sınıfın anıt mezarları niteliğindeki Adamkayalar ise; dönemin günlük yaşantısına ışık tutan 11 adet rölyefi nedeniyle, Korykos’u benzer nitelikli diğer antik kentlerden ayıran en önemli unsurlardır.