Dünya Mirasları Geçici

Gordion

Gordion (Ankara)
 
            Ankara’nın 70 km güney-batısında Polatlı İlçe sınırları içerisinde yer alan Gordion’da, ana yerleşimin bulunduğu höyük, bugünkü Yassıhöyük Köyü’nün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bölgede yapılan kazılarda elde edilen eserler başkent Ankara’nın tarihinin M.Ö. 8. yüzyılın ortalarına kadar uzandığını göstermektedir. Gordion, M.Ö. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte yükselen Frigya ve Friglerin politik ve kültürel başkenti olmasıyla öne çıkmaktadır.  Kent, en parlak dönemini M.Ö. 725 ve 675 yılları arasında yaşamıştır. Bir rivayete göre, ilk Frig Kralı Gordios, krallığa çıkışı sırasında sabanını, boyunduruğuna bir kördüğüm atarak bağlamıştır. Şehrin, Gordion adını, krala izafeten aldığı sanılmaktadır. Frig devri höyüğünün altında, eski bronz çağına ait küçük bir höyük daha bulunmaktadır. Eski bronz çağından Frig şehri tabakasına kadar birbirlerini takip eden bu yerleşmelere ait on sekiz tabaka çıkarılmıştır. Bu tabakalarda Hitit devrinin bütün safhaları temsil edilmektedir. Tarihi kapısı, sur içinde yer alan sarayları ve Frig kral ailesi üyeleri ile zenginler ve soylular için yapılmış 80 kadar yığma mezar tepeleri şehrin önemli özelliklerini yansıtmaktadır.
 
 
İlk kazıların 1901 yılında başladığı Gordion kentinde bulunan tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji, Ankara Anadolu Uygarlıkları ve ören yerindeki müzede korunmaktadır.