Dünya Mirasları Geçici

Eşrefoğlu Camii

EŞREFOĞLU CAMİİ
 
Eşrefoğlu Camii, Beyşehir Gölü’nün 100 metre kuzeyinde, Eşrefoğlu Mahallesi’nde yer almaktadır.Orijinalliğini koruyan Eşrefoğlu Camii, Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğüdür. Cami, 1299 yılında bir türbe, kervansaray ve hamam ile bir külliye şeklinde, Eşrefoğlu Emir Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Yapı, genel olarak Selçuklu geleneğini devam ettirmektedir. Selçuklu dönemi Ulu Camiilerinde görülen özelliklerin tamamını barındıran tek örnek olan Eşrefoğlu Camiiyi, benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, büyük ölçüde özgün olan ahşap aksamı ve bu yüzeylerin üzerindeki başarılı ve gösterişli kalem işleridir.  
Eşrefoğlu Camii, 46 ahşap sütun üzerinde yükselmektedir. Meşe ağacı odunundan yapılan sütunlar, inşa edilmeden önce 6 ay suda bekletilmiştir. Ahşap sütunların çatlayıp, kurumasını engellemek için, kış aylarında camiinin damında biriken kar, çatının ortasındaki boşluktan ortadaki havuza atılarak, ortamın nemlendirilmesi sağlanmıştır. Eşrefoğlu Camii; 6 metre yüksekliğinde, çini mozaik ile kaplı çok görkemli bir mihraba sahiptir. Camiininminberi tamamen ceviz ağacından, oymalı ve çatmalı, tutkalsız yapılmıştır. İnanılmaz bir düzgünlük ve incelikte yapılan minber geometrik şekiller ve bitkisel bezemelerle kaplıdır. Caminin tavanı renkli kalem işi süslemelere sahiptir. Özellikle konsollardaki kök boyalı motifler dikkat çekecek niteliktedir.