Hazırlanan Materyaller

Dünya Mirası Türkiye

DÜNYA MİRAS LİSTESİ HAKKINDA 
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. 
Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak adına, UNESCO tarafından kabul edilen ve tüm unsurlarımızı içine alan DÜNYA MİRASI TÜRKİYE Projesi, TUTAP tarafından yürütülmektedir.
Dünya’nın Turizm bakımından önde gelen ilk 6 Ülkesi arasında yer alan Türkiye’nin yurt dışında gerçekleştireceği tanıtım faaliyetlerinde kullanacağı, farklı dillerde görüntülü ve yazılı materyaller hazırlanmaktadır.
Dünya Mirası Türkiye Projesi, Dünya Mirası listesine kabul edilen ve geçici listede yer alan unsurlar, somut olmayan Kültürel miras ve yaratıcı şehirler ağına kabul edilen unsurları kapsayan Ülkemiz adına önemli bir tanıtım projesidir.
Proje kapsamında hazırlanan tanıtım materyallerinin uluslar arası alanda hedef kitlelere ulaşması neticesinde, milyonlarca Turistin seyahatlerinde Ülkemizi tercih etmelerine önemli oranda katkı sağlanacaktır. 
TUTAP tarafından Farklı dillerde hazırlanacak olan materyaller birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacak olup aynı içerik ve kalitede kullanılacaktır.
DÜNYA MİRASI TÜRKİYE Projesinin amacına ulaşabilmesi için, toplumumuzun Ülke tanıtımını sosyal bir sorumluluk olarak görmesi büyük önem arz etmektedir. Turizm alt yapısı, vizyonu ve marka değeri ile Türkiye, yeni logosu, zengin tarihi, Kültürel mirasları ve doğal güzellikleri ile 2016 da Dünya’nın bir incisi olduğunu gösterecek tanıtma seferberliği başlatmıştır.