Dünya Mirasları Geçici

Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri

Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri 
         Cenevizliler; 11 ila 15. yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa’da ticaret kolonileri kurmuş, kıyılarda kaleler inşa etmiş veya eski kale kalıntılarını onararak, kullanmışlardır. Tarih boyunca önemli ticaret yollarının kavşağında yer almış Anadolu kıyılarında da Cenevizlilerin bir dönem kullandığı birçok yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu yerleşimler arasında; İstanbul’da Boğaz’ın Karadeniz çıkışında Anadolu Kavağı’nın hakim bir tepesi üzerinde yer alan Yoros Kalesi ve bir kale yapısı olmamasına rağmen Cenevizlilerden kalan kentsel savunma sistemindeki önemi nedeniyle Galata Kulesi yer almaktadır. Karadeniz’de, özellikle Cenevizliler döneminde ticari canlılığın merkezi olmuş Amasra Kalesi, Sinop Kalesi ve günümüzde de Ceneviz Kalesi olarak adlandırılan, denizcilik ve ticarette önem taşıyan Akçakoca Kalesi, Cenevizlilerin kullandığı yerleşimler arasında sayılabilir. Ege’de ise; Cenevizliler döneminde önemli bir ticaret limanı olan ve kentin savunmasında önem taşıyan İzmir Foça Kalesi ile sağlamlığı ve görkemli yapısıyla dikkat çeken İzmir Dikilideki Çandarlı Kalesi bulunmaktadır.