Dünya Mirasları Geçici

Beçin Ortaçağ Kenti

Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla)
             Beçin Ortaçağ Kenti; Muğla ilinin Milas ilçesinin, 5 km güneyinde yer almaktadır. Beçin kenti, 17. yüzyılın başlarında terkedildiği dönemden bu yana tarihi kent görünümünü korumuştur. Kent; Roma, Bizans, Menteşeoğulları ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Menteşeoğulları Beyliğine başkentlik yapmış olan kent, özellikle Beylikler döneminden kalma yapıları ile bu devrin Batı Anadolu mimarisi kadar, yöredeki ilk Türk iskanının biçim ve mahiyetini aydınlatacak niteliktedir. 13. ve 14. yüzyıllardaki diğer Anadolu kentleriyle karşılaştırıldığında Beçin, hala ayakta duran ve dönemin mimari özelliklerini yansıtması bakımından olağanüstü bir değer taşımaktadır.
 
        Beçinkenti, bir kale ve kalenin güneyinde yeralan yerleşim alanından oluşmaktadır.  Kalenin içinde Emir Avlusu, OrmanLocası, YeniKilise, BizansŞapeli ve diğer arkeolojik kalıntılar yeralmaktadır. Kentin en göze çarpan yapıları İçHisar, 1, 2, ve 3 numaralı anonym mezarlar, BüyükHamam, Zaviye, MültezimEvi, OrhanCamii, Hankah, AhmetGaziMedresesi, Bey Konağı ve Hamamı, Kubbeli Çeşme, Kızılhan, Seymenlik Zaviye, Menteşe Mezarlığı,Yelli Külliye ve Kara Paşa Medresesidir.  Antik çağların kalıntılarına kurulan hisar yapısı dışında bu yapıların çoğu, 14. ve 15. yüzyıllara tarihlenmektedir.
Beçin arkeolojik yerleşmesi 1972 yılından beri sistematik bir şekilde kazılmaktadır.  2000 yılında 60.000’i İslami, 850 tanesi Avrupa’ya özgü sikke topluluğu bulunmuştur.